adwokat
Robert Kołowrocki
ciechocinek, ul. zdrojowa 13/9 * włocławek, ul. wojska polskiego 35/1b
obsługę prawną kancelaria adwokacka świadczy na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem właściwości sądów w aleksandrowie kujawskim, toruniu, włocławku, radziejowie i inowrocławiu

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Roberta Kołowrockiego mieści się w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej 13/9, a jej filia we Włocławku przy ulicy Wojska Polskiego 35/1B. Obsługę prawną kancelaria świadczy na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem właściwości następujących Sądów:

 • Sądu w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski),
 • Sądu w Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 12/14, 87-100 Toruń),
 • Sądu we Włocławku (ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek),
 • Sądu w Radziejowie (ul. Brzeska 20, 88-200 Radziejów),
 • Sądu w Inowrocławiu (ul. Narutowicza 42, 87-100 Inowrocław).

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 • prawa karnego
 • prawa karnego skarbowego
 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego
 • prawa podatkowego
Ponadto kancelaria zajmuje się obsługą prawna podmiotów gospodarczych. Kancelaria współpracuje także z podmiotami świadczącymi pomoc prawną na terenie całego kraju.

Właściciel Kancelarii Adwokat Robert Kołowrocki urodził się w 1976 roku. Po zakończeniu nauki w szkole średniej rozpoczął w 1998 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, które zakończył w 2003 roku uzyskując tytuł magistra prawa. Robert Kołowrocki został członkiem Izby Adwokackiej w Toruniu w 2006 roku, rozpoczynając aplikację adwokacką. W 2010, po pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego uzyskał wpis na listę adwokatów powadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu.

Zakres usług

Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzeniem umów i pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego karnego i rodzinnego. Porady prawne udzielanie są w Kancelari w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej 13/9 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę). Ponadto poradę uzyskać można za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy przesłać opis zagadnienia przesłanego na adres e-mail kancelarii.

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów oraz doradztwem prawnym.

W sprawach z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia świadczymy usługi w następującym zakresie:

 • obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i finansowe (wyłudzenia podatku vat, nierzetelna dokumentacja)
 • obrona w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej
 • obrona w innych o sprawach o przestępstwa kryminalne: pobicia, rozboje, przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, paserstwo, oszustwo), handel i i posiadanie narkotyków
 • obrona w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciel posiłkowy
 • obrona skazanych w postępowaniach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • obrona skazanych w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

W sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego w następującym zakresie:

 • reprezentowanie klientów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody wyrządzone wskutek niewłaściwego wykonania umowy (np. szkody wyrządzone prze firmy budowlane przy remontach i budowie)
 • reprezentowanie klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody powstałe, jako następstwo czynów niedozwolonych ( np. szkody wynikające z wypadków komunikacyjnych czy powstałe w wyniku błędów lekarskich)
 • reprezentowanie w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, naruszenie posiadania
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sprawach rozwodowych i o alimenty
 • reprezentowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku i i o zachowek
 • reprezentowanie w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej
 • reprezentowanie w sprawach o odwołanie darowizny i rozwiązanie umowy dożywocia
 • reprezentowanie w sprawach o ochronę praw autorskich

W zakresie prawa podatkowego:

 • doradztwo podatkowe
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi w postępowaniach kontrolnych i podatkowych
 • reprezentowanie przed Sądami Administracyjnymi

Obsługa prawna firm:

 • bieżąca obsługa prawna firm
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • powadzenie negocjacji
 • windykacja należności

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Robert Kołowrocki
ul. Zdrojowa 13/9
87-720 Ciechocinek
tel./fax 54 283 4000
tel. 880 488 794


Filia Kancelarii
ul. Wojska Polskiego 35/1B
87-800 Włocławek
tel. 880 488 794
wszelkie prawa zastrzeżone